تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

دانلود منابع ، جزوات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - دانلود سوالات و جزوات کارشناسی ارشد فر

   

  مدیریت بازرگانی
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی گرایشهای مالی -تحول - بازاریابی-بازرگانی بین الملل
  ( با پاسخنامه )
  بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  218000 تومان 68000 تومان 150000 تومان
  و سوالات مدیریت بازرگانی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت بازرگانی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی" width="150" height="48" />
  بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  90000 تومان 30000 تومان 60000 تومان
  و سوالات مدیریت بازرگانی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت بازرگانی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی" width="150" height="48" />
  مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
  توضیحات جزوات ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانیتوضیحات جزوات ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی
   
  مدیریت اجرایی
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی
  ( با پاسخنامه )
  بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  203000 تومان 68000 تومان 135000 تومان
  و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" />
  بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  80000 تومان 30000 تومان 50000 تومان
  و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" />
  مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
  و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" />
   
  مدیریت کسب و کار MBA
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت کسب و کار MBA گرایشهای استراتژیک – کارآفرینی –سیستم های اطلاعاتی-مالی –منابع انسانی- بازاریابی - بین الملل
  ( با پاسخنامه )
  بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  185000 تومان 60000 تومان 125000 تومان
  و سوالات مدیریت mba" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت mba" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" />
  بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  80000 تومان 30000 تومان 50000 تومان
  و سوالات مدیریت mba" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت mba" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" />
  مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
  و سوالات مدیریت mba" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت mba" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" />
   
  مدیریت دولتی
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی گرایشهای مالی دولتی–سیستم های اطلاعاتی–منابع انسانی-تحول – تشکیلات و روشها
  ( با پاسخنامه )
  بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  156000 تومان 56000 تومان 100000 تومان
  و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" />
  بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  90000 تومان 40000 تومان 50000 تومان
  و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" />
  مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
  و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" />
   
  مدیریت فناوری اطلاعات
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - کسب و کار الکترونیک - مدیریت دانش - مدیریت منابع اطلاعاتی
  مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
  و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات" width="150" height="48" />
   
  حسابداری
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداری
  ( با پاسخنامه )
  بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  98000 تومان 18000 تومان 70000 تومان
  و سوالات حسابداری" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداری" width="150" height="48" /> و سوالات حسابداری" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداری" width="150" height="48" />
   
  روانشناسی عمومی
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی
  ( با پاسخنامه )
  بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  193000 تومان 68000 تومان 125000 تومان
  و سوالات روانشناسی عمومی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی" width="150" height="48" /> و سوالات روانشناسی عمومی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی" width="150" height="48" />
  بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  70000 تومان 10000 تومان 60000 تومان
  و سوالات روانشناسی عمومی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی" width="150" height="48" /> و سوالات روانشناسی عمومی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی" width="150" height="48" />
   
  کامپیوتر نرم افزار
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزار
  مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
  و سوالات کامپیوتر نرم افزار" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزار" width="150" height="48" /> و سوالات کامپیوتر نرم افزار" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزار" width="150" height="48" />
   
  مهندسی معماری
  بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مهندسی معماری
  مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
  و سوالات معماری" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات معماری" width="150" height="48" /> و سوالات معماری" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات معماری" width="150" height="48" />
   
  ..:: کمک آموزشی ::..
  پکیج کامل تست زنی نوین و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی

  پکیج کامل تست زنی نوین و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی
  کاملترین پکیج تست زنی نوین در سطح کشور به صورت یک (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  40000 تومان 20000 تومان 20000 تومان
  و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات پکیج کامل تست زنی نوین و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی" width="150" height="48" /> و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات پکیج کامل تست زنی نوین و آمادگی کنکور و برنامه ریزی درسی" width="150" height="48" />
   
  ..:: کمک آموزشی ::..
  پکیج آموزش تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)

  پکیج آموزش تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)
  کاملترین پکیج تقویت حافظه و تندخوانی و اصول مطالعه با مجوز وزارت ارشاد و گواهی ثبت اختراع نرم افزار قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
  275000 تومان 40000 تومان 235000 تومان
  و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/tozihat.png" alt="توضیحات پکیج آموزش تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)" width="150" height="48" /> و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)" src="http://help.hamisheonline.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات پکیج آموزش تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)" width="150" height="48" />
   

  این مطلب تا کنون 115 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 6 مرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 27 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :159473
 • بازدید امروز :308958
 • بازدید داخلی :29148
 • کاربران حاضر :219
 • رباتهای جستجوگر:376
 • همه حاضرین :595

تگ های برتر